تکنولوژی روز در دستان شما

راشین(Rashin)

مناسب برای تزریق گازها در سیالات

این سری با ظرفیت های 1 ، 5 و 10 مترمکعب بر ساعت به منظور تزریق گاز در سیال در کاربردهای متنوعی نظیر اکسیژن دهی آب کشاورزی، اکسیژن دهی برای شیلات و ... قابل بهره‌برداری است.

مشخصات فنی نسخه نیمه صنعتی

نیوان (Nivan)

مناسب ساخت انواع نانوامولسیون ها

این سری در دو نسخه «آزمایشگاهی/نیمه صنعتی» و «صنعتی» به منظور استفاده در کاربردهای متنوع نانوامولسیون در صنایع آرایشی و بهداشتی، غذایی، کشاورزی، لبنی و ... قابل بهره‌برداری است.

مشخصات فنی نسخه آزمایشگاهی - نیمه صنعتی

مشخصات فنی نسخه صنعتی