تکنولوژی روز در دستان شما

اخبار نمایشگاه

نمایشگاه ایران نانو 1402

زمان بازدید ۸ صبح الی ۱۵ عصر / محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

شرکت پرنیان اندیش کاوان در نمایشگاه ایران نانو 1402

با توجه به برگزاری نمایشگاه فناوری نانو به صورت سالیانه، ستاد توسعه فناوری نانو در نظر دارد چهاردهمین نمایشگاه فناوری نانو (Iran Nano 2023) را در تاریخ ۱۳ الی ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۲ در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار نماید.

نمایشگاه آبادیران 1402

شرکت پرنیان اندیش کاوان در اولین دوره نمایشگاه فناوری‌ها و محصولات محرومیت زدا (آبادیران) در تاریخ ۲۳ لغایت ۲۵ خرداد ۱۴۰۲ واقع در مصلی امام خمینی تهران در کنار ۳۰۰ شرکت دانش‌بنیان و ۲۸ دستگاه اجرایی و نهاد دولتی، حضور یافت.

نمایشگاه ایران نانو 1401

شرکت پرنیان اندیش کاوان به عنوان یکی از تیم های برتر دوره چهارم نانواستارتاپ در سیزدهمین دوره نمایشگاه های ایران نانو ۱۴۰۱، حضور یافت.​

کاربرد مواد امولوسیونی در آفت‌کش و کودهای کشاورزی

به دلیل سایز ریزتر ذرات و یکنواختی بیشتر نانوامولوسیون ها، کودهای نانوامولوسیونی مزایای بسیاری نسبت به کودهای سنتی و رایج دارند. از جمله مزایای آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1) یکنواختی، پخش و پایداری بهتر مواد
2) نفوذ بهتر به خاک و گیاه
3) راندمان بالا در جذب توسط گیاه نسبت به کودهای سنتی و رایج (حدود 50 تا 70 درصد کودهای سنتی رایج بدون جذب شدن توسط گیاه از بین میروند)
4) افزایش ماندگاری کود روی خاک و سطح گیاه (ماندگاری کودهای سنتی رایج: 10 روز – ماندگاری کودهای نانو : تا 40 روز)
5) راندمان بالای رشد گیاه و محصول کشاورزی
6) استفاده کمتر و بهینه از منابع و مواد مغذی در کود
7) کاهش چشم گیر هزینه‌های کوددهی و مراقبت از گیاه

مقایسه نتایج بدست آمده در رشد گیاه با استفاده از کودهای نانو، کودهای سنتی رایج و بدون استفاده از کود

منابع

ظرفیت نانوحباب ها و تأثیر آن بر جوانه زنی برنج

هدف از این پژوهش [1] بررسی تاثیر تزریق نانوحباب در آب مورد استفاده در آبیاری برنج است. گاز مورد استفاده در این پژوهش هوا بوده و به منظور بررسی دقیقتر یک سری از آزمایش ها در آزمایشگاه و سری دیگر آزمایش ها در زمین کشاورزی انجام شده است. یافته‌های این پژوهش عبارتند از:
1) در این پژوهش هورمون رشد برنج gibberellin و ژن های رشد OsBT, PiT-1 and SKOR در برنج مورد آزمایش قرار گرفت تا میزان اثربخشی نانوحباب ها بر ریشه برنج مشخص شود.
2) در آزمایشگاه سه سری نمونه تهیه شد: نمونه بدون کنترل، نمونه حباب دهی شده با فرکانس پایین و نمونه حباب دهی شده با فرکانس بالا. در نمونه فرکانس پایین هر روز به مدت 10 دقیقه یکبار تزریق نانوحباب صورت گرفت. در نمونه فرکانس بالا از ساعت 8 الی 22 هر 2 ساعت یکبار به مدت 10 دقیقه یکبار تزریق نانوحباب صورت گرفت. این عملیات به مدت 14 روز ادامه یافت.

مقایسه رشد ریشه و ارتفاع گیاه

3) در شکل بالا CK نمونه بدون کنترل،LT نمونه فرکانس پایین و HT نمونه فرکانس بالا است. همانطور که مشخص است، تفاوت مشهودی بین رشد ریشه و ساقه برنج مشاهده می شود.
4) در خصوص DO نمونه CK و نمونهLT هر دو 7 میلی‌گرم بر لیتر و نمونه HT 9 میلی‌گرم بر لیتر رسیدند. همچنین میانگین اندازه نانوحباب در همه ی نمونه ها متوسط 200 نانومتر اندازه گیری شد.
5) در زمین کشاورزی نیز سه سری نمونه تهیه شد: نمونه A با آب عادی با مقدار کود مشخص، نمونه B حباب دهی شده با مقدار کود مشابه نمونه A و نمونه C حباب دهی شده با 75% مقدار کود نمونه A. هر نمونه در مساحت یکسان 0.6 هکتاری کاشت شدند و هر روز به مدت 4 با آبی مشابه نمونه آزمایشگاهی آبیاری شدند.
6) نتیجه حاصل از این بخش به این صورت بود که نمونه B نسبت به نمونه A که مقدار کود یکسانی دریافت کرده بود، از نظر برداشت 8% افزایش داشت. همچنین نمونه C که نسبت به نمونه A به مقدار 25% کود کمتری مصرف کرده بود، همان میزان برداشت نمونه A محصول قابل کشت داشت. (در حالت یکسان با استفاده از نانوحباب میزان مصرف کود 25% کاهش یافت)

مقایسه آبیاری با حباب فراریز و آبیاری سنتی

منابع

ظرفیت اکسیداتیو نانوحباب ها و تأثیر آن بر جوانه زنی بذر جو

با بررسی‌های انجام شده در این پژوهش[1]، اکسیژن های رادیکال به صورت های مختلف superoxide radical, hydrogen peroxide, hydroxyl radicals در دانه جو در هنگام رشد و جوانه زنی وجود دارد و تزریق موادی که بتواند ROS را در این دانه ها افزایش دهد منجر به رشد بیشتر خواهد شد. بیالی و همکاران[2] در پژوهشی نشان دادند که تزریق موادی نظیر H2O2 در محدوده ای خاص منجر به رشد بیشتر خواهد شد به صورتی که اگر از محدوده موردنظر پایین‌تر باشد اثربخشی خود را از دست می دهد و اگر هم از محدوده موردنظر باشد باعث اکسید شدن دانه و از بین رفتن آن می شود.
هدف این پژوهش بررسی اثر نانوحباب ها، H2O2 و آب معمولی با تزریق گاز در DO یکسان بود. در این بررسی اثر خود نانوحباب ها فارغ از میزان اکسیژن حل شده در آب بررسی شده است. یافته‌های این پژوهش عبارتند از:

1)در هنگام تزریق و ساخت نانوحباب ها با گذشت زمان، اندازه حباب ها تغییری نخواهند کرد اما چگالی نانوحباب ها در آب بیشتر و بیشتر خواهد شد. پس از گذشت 1 ساعت چگالی به عدد 10 میلیون ذره در میلی لیتر رسیده است.

غلظت (میلیون بر میلی لیتر) با توجه به قطر (نانومتر)

2)پس از اتمام تزریق با گذشت زمان، چگالی نانوحباب ها کم و کمتر می شود که با اندازه گیری مجدد چگالی مشاهده می شود که چگالی نیز کاهش یافته است. بنابراین می توان گفت که تقریبا تمام ذرات محاسبه شده همان نانوحباب ها هستند. همچنین دلیل کاهش چگالی نانوحباب ها تبدیل پیوسته آن ها به ROS است.
3)برای سنجش ROS از ماده فلوروسنت استفاده می شود که رابطه مستقیمی بین شدت تابش و میزان ROS دیده می شود.

سنجش ROS با ماده فلوروسنت

4)باتوجه به آزمایش ها میزان ROS موجود در نانوحباب ها از H2O2 نیز30% بیشتر است.

میزان جذب نسبی با توجه به طول موج

5)درنهایت برای به دست اوردن نتیجه نهایی پژوهش، دانه‌های استاندارد در آب های حاوی نانوحباب، H2O2 و آب معمولی با تزریق گاز به صورتی که DO یکسان باشد برای کشت قرار داده شدند. با توجه به جدول زیر در 17 ساعت اولیه حدود دو برابر رشد بیشتری در آب حاوی نانوحباب نسبت به آب معمولی مشاهده شده است. همچنین پس از 37 ساعت که همه دانه ها جوانه زده اند، رشد حجمی آب حاوی نانوحباب به میزان قابل توجهی بیشتر بود.

مقایسه زمان و نرخ جوانه زنی با آبیاری های مختلف

منابع

مقالات و پتنت ها

مقاله ظرفیت اکسیداتیو نانوحباب ها و تأثیر آن بر جوانه زنی بذر جو
مقاله ظرفیت نانوحباب ها و تأثیر آن بر جوانه زنی برنج
مقاله کاربرد مواد امولوسیونی در آفت‌کش و کودهای کشاورزی

تکنولوژی حباب فراریز

معرفی پدیده کاویتاسیون

هرگاه در سیالات مایع افت فشار به گونه ­ای ایجاد شود که فشار سیال به فشار بخار نزدیک گردد، سیال در همان دما شروع به جوشش می‌کند، که منجر به ایجاد حباب‌های بخار در سیال می‌شود. پدیده جوشش سیال در اثر افت فشار را کاویتاسیون می‌نامند.
همانطور که در نمودار سه فازی آب مشاهده می­شود با آب مایع با کاهش فشار در یک دمای مشخص از نقطه (1) در فاز مایع، به سمت نقطه (2) در فاز بخار جابجا می شود.

نمودار سه فاز آب

در پدیده کاویتاسیون، به دلیل کاهش فشار ناگهانی، حباب های ریز و فراریزی تشکیل می ­شوند. پس از کاهش فشار در نقاط مشخص، با افزایش فشار، حباب های تشکیل شده منفجر شده و انرژی بالایی را به صورت موضعی تولید می­ کنند.
انفجار و ترکیدن این حباب ها باعث خوردگی در پمپ ­ها و پره­ های توربین شده و از این جهت مضر هستند. اما با طراحی و مهندسی دقیق، می توان از این انرژی بالا برای انواع مصارف تصفیه پساب و فاضلاب، تصفیه سوخت، گوگردزدایی سوخت دیزل، امولسیون سازی و ضدعفونی سبزیجات و میوه جات و ... بهره برد.

ویژگی و خواص پدیده کاویتاسیون هیدرودینامیک

سیالات مختلف (آب، سوخت، آب/ روغن و ...) در هنگام عبور از گذرگاه ­های چند­مرحله ­ای مخصوص رآکتور دستگاه، دچار افت فشار شدید شده و در نتیجه آن حباب ­های فراریزی در ابعاد نانومتری و چگالی میلیون ها حباب در هر میلی لیتر تولید می ­شود. پس از ایجاد حباب ‏ها درون سیال، با عبور از مقاطع بازیابی فشار، ابعاد حباب ‏ها به شدت کاهش پیدا کرده و با انفجار حباب‏ ها و ایجاد نوسانات شدید موضعی فشار و دما، انرژی زیادی آزاد می­ گردد.

مراحل انفجار حباب ها و آزاد کردن انرژی ناشی از آن
نحوه بین رفتن باکتری، انگل و ویروس ها در اثر انفجار حباب ها

بررسی‏ های تجربی انجام شده نشان می‏ دهند که انرژی آزاد شده در هنگام انفجار حباب ­ها حاصل از افزایش موضعی فشار و دما (به ترتیب تا 1000 اتمسفر و تا 5000 کلوین در ابعاد نانو) است.

عملکرد کلی کاویتاسیون هیدرودینامیک