آب غنی شده با اکسیژن

با توجه به رشد کشاورزی به صورت گلخانه ای، نگهداری شرایط مناسب برای رشد گیاه، در همه­ ی اوقات لازم و ضروری است. یکی از این عوامل مهم گردش جریان هوا به شمار می­ رود و در صورتی که به درستی صورت نپذیرد، رشد گیاه با مشکل مواجه شده و حتی باعث خرابی آن می ­شود.
با استفاده از غنی سازی آب دریافتی گیاهان با اکسیژن، حتی در صورت عدم گردش مناسب هوا، گیاهان به رشد خود ادامه داده و پربارتر از حالت عادی به عمل می­ آیند. هم­چنین در کشاورزی­ های بدون خاک که گیاهان در بستر آب نگهداری می­ شوند، تمام مواد مغذی لازم در آب به گیاهان داده می­ شود. در این نوع کشاورزی رساندن آب با کیفیت به گیاهان تاثیر بسزایی در رشد و برداشت محصول نهایی دارد.

افزایش رشد ریشه و برداشت محصولات زراعی