نیوان (Nivan)

مناسب ساخت انواع نانوامولسیون ها

این سری در دو نسخه «آزمایشگاهی/نیمه صنعتی» و «صنعتی» به منظور استفاده در کاربردهای متنوع نانوامولسیون در صنایع آرایشی و بهداشتی، غذایی، کشاورزی، لبنی و ... قابل بهره‌برداری است.

مشخصات فنی نسخه آزمایشگاهی - نیمه صنعتی

مشخصات فنی نسخه صنعتی