آفت‌کش ها و کودهای نانوامولسیونی

با پژوهش­ های انجام ­شده تخمین زده می‌شود که جمعیت کره ­زمین تا سال ۲۰۵۰ به حدود ۹ میلیارد نفر برسد. امروزه بیش از پیش امنیت جهانی غذا از یک طرف به دلیل محدود بودن منابع طبیعی از جمله زمین های حاصل‌خیز، بذرهای با کیفیت و آب و از طرف دیگر به دلیل آسیب‌های وارده به محیط زیست در سراسر جهان، به صورت جدی مورد تهدید قرار گرفته است. باتوجه به افزایش جمعیت استفاده از آفت‌کش و کودها در افزایش تولید محصولات کشاورزی نقش لازم و ضروری را ایفا می­ کنند، اما استفاده بیش از حد از این­ گونه مواد شیمیایی مضراتی از جمله موارد زیر است.

کشاورزی پایدار، بهینه و سودمند نیازمند کم‌ترین استفاده از مواد شیمیایی زراعی است. فناوری نانو، به عنوان یک فناوری نوظهور، نقش مهمی در بهینه­‌سازی روش­ های مدرن مدیریتی در کشاورزی نوین را بر عهده دارد. به واسطه کاربرد فناوری نانو با طراحی و توسعه هدفمند آفت‌کش ­ها و کودها، از طریق رسانش عناصر غذایی به ریشه‌های گیاهان با نانوسیستم‌ها، با افزایش کارآیی به دستاوردهای شگرفی مانند افزایش بازدهی در تولید محصول، کاهش هزینه‌های تولید و حفاظت از محیط زیست دست یافت.
کاربرد مواد امولوسیونی در آفت‌کش و کودهای کشاورزی بخش زیادی از آفت‌کش ­ها و کودهای شیمیایی مورد استفاده در کشاورزی به­ صورت امولوسیون (مخلوط دو یا چند مایع غیرقابل امتزاج) هستند. هرچه ذرات مواد مؤثر در ترکیب امولوسیون ریزتر شوند، عملکرد و کارایی آن افزایش می یابد. با این تفسیر با رسیدن اندازه ذرات مواد مؤثر به محدوده زیر 200 و حتی 100 نانومتر، قدرت نفوذ و پخش بالا و پایداری تقویت شده و ترکیب نهایی را به بیشترین بازدهی و کارایی می‌رساند.

سم پاشی محصولات زراعی