تصفیه پساب

با توجه به افزایش جمعیت کره ­زمین و محدودیت منابع آبی، لزوم تصفیه پساب و استفاده مجدد از آن، روز به روز در حال گسترش بوده و عمومیت بیشتری پیدا می­ کند. مهم­ترین مساله در تصفیه فاضلاب و پساب شناخت ماهیت آن و کیفیت عناصر و عواملی هم­چون، ترکیبات سمی، عوامل سخت تجزیه ­پذیر COD ،BOD ،TSS ،TDS و رنگ می­ باشد. با آگاهی از هر یک از این عوامل می توان روش ­های مناسب تصفیه را برای فاضلاب، شیرابه و پساب صنعتی طراحی نمود. کمیت و کیفیت فاضلاب یا پساب صنعتی در کارخانجات و صنایع مختلف بسته به نوع و ماهیت تولیدی متفاوت بوده و به همین نسبت روش تصفیه آن­ ها نیز گوناگون است. در تصفیه فاضلاب و پساب صنعتی از روش­ های حذف فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی به منظور اخذ تاییدیه محیط­ زیست استفاده می­ گردد.
به منظور بهره‌گیری از فناوری حباب فراریز، پوییدیگ با استفاده از روش کاویتاسیون هیدرودینامیک ماموریت ویژه خود را در تصفیه پساب (کاهش BOD ،COD، بار آلی و مواد محلول) تعریف کرده است. با استفاده از فناوری حباب فراریز به روش کاویتاسیون هیدرودینامیکی انرژی لازم برای از بین بردن آلودگی­ ها فراهم خواهد شد. همچنین با توجه به قابلیت تزریق انواع گاز در بستر سیال، مشکل اکسیژن خواهی بیولوژیکی (BOD) و شیمیایی (COD) کاملا برطرف خواهد شد. در صورت لزوم با استفاده از خنثی ­ساز الکتریکی، یون ­ها و فلزات سنگین خنثی سازی شده (TSS ،TDS) و بدین ترتیب با صرف هزینه کمتر، سریعتر و بدون استفاده از مواد شیمیایی، پساب تصفیه می­ شود.

حفظ محیط زیست با تصفیه پساب

مزایا